מטפלת בודקת את הרגל של אדם שיושב בכיסא גלגלים

אף אחד אינו מעונין להיפגע זמן העבודה. למרבה הצער, אנשים רבים עוברים תאונה במהלך עבודתם אשר גוררת לאחר מכן סדרה של אירועים משניים כגון אובדן כושר עבודה , תביעות למעסיק, נכות ואף מוות. האחריות לסביבה בטוחה לעובד חלה גם ובעיקר על המעסיק עצמו.

במאמר זה נעסוק במספר עצות בכדי לצמצם את מספר התאונות ובכדי להפחית את חומרתן.

מה יכול לגרום לתאונת עבודה?

ישנם גורמי סיכון מגוונים בכל מקום עבודה. חלק ממקומות העבודה רוויים בסיכונים וחלקם פחות.

בחלק ממקומות העבודה חומרת גורמי הסיכון היא גבוהה יותר ובחלקם מידת שכיחותה גבוהה יותר.

חלק מגורמי סיכון הנפוצים ביותר הינם : החלקה, נפילה מגובה והתחשמלות. חלק מגורמי סיכון נוספים הינם : עומס יתר על הגוף כתוצאה מהרמת מטען כבד מדי, חשיפה כימית לחומר מסוכן כגון דבקים מסויימים וצבעים, סכנת דליקה או פיצוץ נפחי, אי יכולת הימלטות מהירה מחלל בו מתחוללת שריפה, נפילת מטען או אלמנט מגובה וכדומה.

בכדי לדעת מהם גורמי הסיכון וכיצד ניתן לפעול להסרתם או הקטנת חומרתם לכדי סיכון קביל נדרש מנגנון שיטתי יעיל.
להלן נזכיר חלק ממנגנון זה:

ניהול סיכונים

מנגנון שליטה ובקרה על גורמי סיכון הוא ניתוח סיכונים באופן מקצועי שיטתי ורציף על ידי הגדרת משימות ותהליכים. לאחר זיהוי מפגעים וסיכונים באמצעות דרכים שונות כגון ניטור סביבתי תצפית ושיטות ניהול שונות  מבוצעת הערכת סיכונים אשר אומדן את חומרתם ואת רמת שכיחותם. לאחר מכן מבוצעות פעולות יזומות להסרת המפגעים ולמזעור הסיכונים לכדי סיכון קביל. פעולות אלה מתבצעות בשוטף כחלק מהמדיניות הרשומה בתכנית לניהול הבטיחות עצמה. נקבעים ביקורות ומבדקים וכן הפקת לקחים מתאונות באופן רציף ושיטתי.

תחזוקה ובדיקה של מכונות וציוד

חלק מניהול סיכונים כולל ניהול מערך בדיקות למכונות וציוד. יש להכין צ'ק ליסט של כלל המכונות והציוד בעסק ולבדוק אילו בדיקות ותחזוקה שוטפת נדרש לבצע להם על פי חוק כולל עפ"י הנחיות יצרן. חלק מהבדיקות התקופתיות כולל בחינת מנגנוני ההגנה על עובד מחלקים נעים כגון חיישני תנועה וכן בדיקות תקופתיות למערכות מצילות חיים כגון מערכת הספרינקלרים במבנה, מערכת הגילוי והכיבוי, ציוד כיבוי אש מיטלטל כגון מטפים וגלגלונים. בענף הבניה לדוגמא קיימת תחלופה רבה של ציוד ומכונות וכן של העובדים המשתמשים או מפעילים אותם. כמו כן המכונות והציוד והעובדים נמצאים בסביבת עבודה משתנה שצריך לבחון אותה בשוטף כך שניהול הבדיקות התקופתיות ותחזוקה שוטפת הינם קריטיים.

פעלו לפי הנחיות הבטיחות

ישנן הנחיות בטיחות רבות שיש לפעול לפיהן בכל מקום עבודה. אלה כוללים לבישת ציוד מגן אישי,  שמירה על זהירות בעת עבודה עם כימיקלים מסוכנים ושמירה על כל נהלי בטיחות האש. על ידי הקפדה על הנחיות אלה, תוכל לעזור להפחית את הסיכון להתרחשות תאונה.

הדרכות בטיחות לעובדים ומסירת מידע

עפ"י תקנות הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)  ההדרכות ומסירת המידע נועדו לעזור לעובדים לשמור על רמת בטיחות ובריאות גבוהה בסביבת העבודה כלפי עצמם וכלפי שאר העובדים. על המעסיק חלה החובה למסור לעובדיו מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד. בנוסף, חלה החובה למסור לעובד הוראות עדכניות לשימוש , הפעלה ולתחזוקה בטוחים של חומר ושל תהליכי עבודה במקום.הדרכות בטיחות מנוהלות על פי חוק למגוון מקצועות בהם קיימת חשיפה לגורמי סיכון שונים. בנוסף, בעסקים חלה החובה לבצע הדרכות בטיחות אש בכדי להכשיר את השוהים ואת צוותי החרום לתת מענה יעיל לאירוע שריפה.

מחובת המחזיק במקום העבודה לבצע הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה בפניהם באמצעות בעל מקצוע מתאים וחלה החובה לוודא שאכן העובד הבין את הסיכונים ובקיא בנושאי ההדרכה במותאמים לתפקידו ולסביבת עבודתו.

מחובת המחזיק במקום העבודה לבצע הדרכת מנהלי עבודה ועובדי תחזוקה באמצעות גורמים מוסמכים לכך.

מחובת המחזיק במקום העבודה למסור תמצית בכתב למידע על הסיכונים בעבודה בו הינו מועסק.

שמרו על חללי עבודה – נקיים ומאורגנים ודרכי מילוט פנויים והלימה בין השימוש במבנה לבין תכנית בטיחות אש

דרך נוספת לצמצם התרחשות של אירועי חרום ותאונות או הקטנת חומרתם הינה לקיים את מה שרשום בתכנית בטיחות האש של העסק. תכנית בטיחות האש מגדירה בין היתר כמה דלתות מילוט נדרשות לכל חלל ו\או מכלול חללים, מה רוחב הדלתות , מה מיקומן כך שמרחק ההליכה יעמוד בדרישות החוק, היכן נדרש למקם את שילוט ההנחיה ושילוט היציאה כך שייראו באופן ברור, באילו חללים ניתן לאחסן וכן מה מותר לאחסן ובאיזה גובה מקסימלי מותר לאחסן. יש לזכור שבתכנון תכנית בטיחות אש המאושרת ע"י רשות הכבאות וההצלה לוקחים בחשבון שהשימוש במבנה יהיה עפ"י המוגדר בתכנית בלבד ( בדיוק כמו הוראות הפעלה בטוחה למוצר שקונים). שימוש נכון במבנה ואי שינוי פאסיבי במבנה עצמו ובמערכות מצילות החיים האקטיביות וכן ביצוע תחזוקה ובדיקות שוטפות כנדרש/ בחוק מבטיח צמצום מספר תאונות ואירועי חרום והפחתת חומרתם. בכדי להבטיח שימוש נכון במבנה כמוגדר בתכנית ואי שינויים בו אשר יש בהם בכדי לסכן את המשתמשים בו ואת המבנה עצמו , מבצעת רשות הכבאות וההצלה ביקורת בטיחות אש  למבנים אך האחריות הינה של המחזיק במקום.

סימון ושילוט

עפ"י תקנות ארגון והפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 , מחזיק במקום העבודה נדרש שחומרים ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים יהיו מסומנים בתווית או בשלט אזהרה מתאימים ומובנים. בנוסף לעל ציוד מגן אישי יש להתקין שלטי הדרכה לשימוש נכון בהם. על המעסיק לוודא שהשפה והתכנים יהיו מובנים לעובד.

היו מודעים לסביבתכם

בנוסף לקבלת העובד מידע עדכני לגבי הסכנות אשר הוא עלול להיחשף אליהם וכן קבלתו הדרכה בדבר הסיכונים במקום העבודה, חובה על כל עובד להודיע למחזיק מקום העבודה על סיכון שנתגלה לו תוך כדי עבודתו ושלא היה ידוע מקודם. חלק מגורמי הסיכון האפשריים הינם : רצפה חלקה, מכשול בנתיבי הליכה, חלק מסתובב מסוכן במכונה שאינו מוגן, מעקה או מדרגות שנראים לא בטוחים כגון – רעועים, נסיעה מהירה מדי של מלגזה בקרבת הולכי רגל , דלתות יציאה נעולות, ארון חשמל פתוח, ריח שרוף ממכונה וכדומה. עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים).

סיכום

עבודה בסביבה בטוחה הינה תוצאה של שילוב בין עמידה בדרישות החוק ,שיקול דעת בריא ומודעות. על ידי ביצוע ההנחיות לעיל באופן מקצועי ניתן למזער את מספר התאונות וכן חומרתן.

מאמרים נוספים

ליעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ואשמח לחזור אליכם

דילוג לתוכן