תיק מפעל

מהו תיק מפעל?
אוגדן המרכז בתוכו את כל הנתונים של האתר אשר יש בהם בכדי לסייע לשיפור המוכנות לאירוע חרום כולל ובדגש על חומרים מסוכנים ועל התגובה המיידית.

מה מטרת תיק מפעל?
מטרתו היערכות מוקדמת לאירוע חרום לרבות אירוע שריפה בה מעורב חומ"ס, של השוהים באתר של שרותי הכבאות, של פיקוד העורף ושל המשרד להגנת הסביבה. נהוג לעבור בנוסף לתיק גם הדרכות בטיחות אש על מנת שכל העובדים יהיו מודעים לסכנות האפשריות ואיך ניתן למנוע מצבים מסוכנים.

מי נדרש להכנת /תיק מפעל?
תקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), 1993, מחייבת את בעליו או מנהל מפעל מסוכן, כהגדרתו בתקנות, להכין תיק מפעל.

אילו מבנים נדרשים בהכנת תיק מפעל?
אתרים המוגדרים כמפעלים מסוכנים כהגדרתם בחוק. הדרישה הינה משרד הפנים של המשרד להגנת הסביבה ו\או רשות הכבאות.

מהם מרכיבי תיק המפעל?
עפ"י חוזר המנהל הכללי מס' 8/2020 של משרד הפנים מיוני 2020, תבנית תיק המפעל תכיל בין היתר את התכנים הבאים:
⦁ נתוני איוש
⦁ סביבת האתר
⦁ הנתונים המטאורולוגיים של האיזור
⦁ מערך החשמל
⦁ תיאור מפורט של האתר
⦁ רשימת הרצפטורים הציבוריים השכנים
⦁ סקר סיכוני חומ"ס ותרחישי הייחוס
⦁ מבנה הכוח והאלמנטים המסייעים בהתמודדות עם אירוע חירום כגון אירוע חומ"ס ואירוע אש בעיקר
⦁ נתוני צוותי החרום
⦁ דרכי החדירה לאתר
⦁ נהלי החרום
⦁ נתונים הנדרשים למשטרה
⦁ גיליונות הבטיחות של החומרים
⦁ תכניות האתר ובכלל זה צנרת המים
⦁ החומרים המסוכנים אופן השימוש בהם אופן שינועם ואופן אחסנתם
⦁ מערך המים לכיבוי אש במבנה עצמו ובחצריו
⦁ מערכות הגילוי והכיבוי באתר
⦁ נקודות התורפה מבחינת בטיחות אש וחומרים מסוכנים באתר

פרט לתיק מפעל חשוב לעבור גם הדרכות כיבוי אש לעובדים, אשר תכין אותם למצב של שריפה והדרכים להימנע ממנה.

תיק שטח הוא הכלי שמאפשר לצוותי ההתערבות המהירה להתמודד עם אירועי חירום באזורים פתוחים ולא מאורגנים. התיק מכיל מידע על השטח, הסביבה, מקורות מים וגישות כדי לסייע בהתמודדות עם האירוע בצורה היעילה והמהירה ביותר

ליעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ואשמח לחזור אליכם

דילוג לתוכן