תכנית בטיחות באתר בניה (תכנית ארגון בטיחות באתר בניה)

כובע של אתר בניה נמצא על מסמך עם תרשימים

מהי תכנית ארגון בטיחות לאתר בניה? תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה היא תכנית הכוללת שירטוט (תרשים אתר) וכן הנחיות בטיחות אשר נועדו לתאר את ארגון האתר הפנימי וכן את גבולותיו עם סביבתו. ארגון הפנימי של האתר כגון אזורי תנועה בו, מיקום המנופים והשערים וכן מיקום מבני העזר נועד להבטיח שכלל גורמי הסיכון באתר מאורגנים […]