סקר סיכונים בעבודה

מה מקור הדרישה?

⦁ עפ"י תקנה 4 הרשומה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו 1996
כחלק מתפקידיו וסמכויותיו של ממונה בטיחות בעבודה , לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים.

⦁ עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג – 2013. חלק ממרכיבי תכנית לניהול הבטיחות הינם ניהול בקרת סיכונים , זיהוי גורמי הסיכון הערכתם והפעלת מנגנוני בקרה לביטולם או מיזעורם מה שמכונה תהליך זה"ב.

היכן יבוא לידי ביטוי הצורך בהכנת סקר סיכונים בעבודה במהלך הפרויקט ? פעילות?

⦁ כחלק מעבודת ממונה הבטיחות השוטפת.
⦁ כחלק מהכנת תכנית לניהול הבטיחות בעבודה.
⦁ כחלק מהכנת תכנית ארגון בטיחות אתר.
⦁ בעת הכנסת פעילות חדשה למפעל ו\או הכנסת מכונה חדשה וכדומה.

מה מכיל סקר הסיכונים?

ראשית, סקר הסיכונים בעבודה בנוי ממיפוי: עמדות עבודה, חללים, אזורי אחסנה, אזורי ייצור, אזורי נסיעה, אזורי תנועת עובדים ומבקרים ועוד.

סקר הסיכונים עוסק באיתור מפגעים וגורמי סיכון , הערכת חומרתם ושכיחותם. לאחר ביצוע ההערכה, מחליטים על הפעולות הנדרשות למיזעורם ואף לביטולם. הפעולות הללו מבוקרות ונבחנות במשך הזמן לבחינת יישומן ויעילותן כחלק מניהול הבטיחות בעבודה במקום, נהוג גם לבצע תכנית לניהול בטיחות במקום העבודה.

במסגרת הסקר, מזהים ומעריך סיכונים, ולאחר מכן מגבש תכנית להפחתת הסיכונים הללו. תיק שטח כיבוי אש הוא אחת הפתרונות המומלצים לסיכונים של התפרצות אש במקום העבודה

ליעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ואשמח לחזור אליכם

דילוג לתוכן