ייעוץ בטיחות בעבודה

הקדמה:

תחום ייעוץ בטיחות בעבודה נובע מחובת אחריות קיום הבטיחות והגיהות בתעסוקה בארגונים.
האחריות מוטלת על המעביד (בעל המפעל \ תופש המפעל – מנהל את המפעל בפועל). מנהלי מחלקות, ראשי צוותים ושאר בעלי תפקידי ניהול בעלי אחריות גם כן בתחומי הפעילות שהם מופקדים עליהם. חובת הזהירות מוטלת גם על העובד בכל הנוגע לתקנות או חובות המוטלות עליו.

לאור סמכותו של המעביד ולאור כך שהפעולות בארגון נובעות מעצם מהות תפקידו, אם חוק הופר, עשוי הוא להיתבע בתביעת נזיקין ע"י אדם \ עובד הנפגע בתאונת עבודה וזאת לפי פקודת הנזיקין.

היכן מופיעה בחוק החובה למינוי ממונה בטיחות בעבודה?

עפ"י תקנה 4 הרשומה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו 1996
⦁ מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה , כולה או חלקה, ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות.
⦁ מחזיק במקום עבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה (בתי חולים, מוסדות רפואיים, מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות, מוסדות מחקר, בתי מלון, בתי מסחר, נמלי תעופה, חברות תעופה, רשויות מקומיות, תאגידים להתיישבות שיתופית.
⦁ מבצע בניה – המעסיק בעצמו או באמצעות קבלני משנה , 100 עובדים לפחות בו זמנית.
⦁ מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים בו, קבע מפקח אזורי , שיש למנות בו ממונה בטיחות והורה לו, בכתב, לעשות כן.

מה הם תפקידיו וסמכויותיו של ממונה הבטיחות?

תפקיד ממונה הבטיחות לייעץ למעביד בכל נושאי הבטיחות ובמילים אחרות , לספק לו שרותי ממונה בטיחות בעבודה, בין היתר לבנות לו תוכנית בטיחות, תיק שטח וכן הלאה.

להלן תקציר תפקידיו וסמכויותו :
⦁ לאתר מפגעי בטיחות וגיהות.
⦁ לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים.
⦁ לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים.
⦁ לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
⦁ לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה.
⦁ לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.
⦁ לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע.
⦁ לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
⦁ להכין הוראות בטיחות וגיהות המותאמים לסביבות העבודה והתהליכים הספציפיים במפעל ולפקח על ביצוען.
⦁ לוודא סימון חומרים , ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
⦁ לוודא ביצוע ביקורות להתקני בטיחות וגיהות , ציוד מגן אישי ועוד.
⦁ לוודא ביצוע בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לסיכונים.
⦁ לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כחוק.
⦁ לקבוע הסדרים להבטחת תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.
⦁ לשתף פעולה עם וועדת הבטיחות המפעלית.
⦁ להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד.
⦁ לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
⦁ לדווח למפקח העבודה האזורי על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות.
⦁ להתלוות אל מפקח העבודה האזורי בביקורי הפיקוח במפעל.

אם ישנו חשש לבעיית בטיחות במקום העבודה, מומלץ להירשם תוכנית לניהול הבטיחות בעבודה על מנת להימנע מפגיעה גופנית במקום העבודה.

20201103 104026

ליעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ואשמח לחזור אליכם

דילוג לתוכן